Categorized | Kim cương Online

Kim cương kết nối phép thuật

Những nguyên tố tự nhiên, những yếu tố hóa học phong phú cần thiết để thi triển những phép thuật diệu kì của các phù thủy đã bị xáo trộn do lâu ngày không sử dụng. Hãy sắp xếp chúng lại một cách hợp lý để cùng các thầy phù thủy tạo nên những phép thuật đầy màu nhiệm.

Chơi game thật vui nhé!

Leave a Reply